Eftersökskurs

Ålder:  Från ca: 12 månader 

Antal träffar: 8

Kursavgift: 3500:-

Detta är en komplett eftersökskurs där vi utbildar ett eftersöksekipage. Det vill säga dig och din hund.

Självklart handlar det en hel del om spårning för hunden och din förmåga att läsa hunden i spåret. Vår ambition är att det skall bli en lagom anpassad ökning av svårighetsgraden för hunden för varje spår och att du lär dig vilka styrkor och svagheter din hund har i spårarbetet, så du vet hur ni skall träna vidare efter kursen. För att komma dit lägger vi individuellt anpassade spår till varje hund.

Men denna kurs är mycket mer omfattande än så. Du får lära dig: hur man lägger upp ett eftersök, skottplatsundersökning, spårning i mörker, snitthårsanalys, eftersöksanpassad skytteträning, juridiken som gäller för eftersök m.m.

Vi tillverkar en skottplats genom att skjuta på ett (trafikdödat) rådjur. Vi ser hur din hund reagerar för ett dött eller skadat vilt och ser om hunden kan vara lämplig att använda som avfångningshund. Hunden får även prova på att gå ett "begagnat" spår, det vill säga ett spår som en annan hund redan gått samt spår med färska korsande spår.

Utöver detta går vi igenom en hel del teori bl.a. om hur skadat vilt beter sig, olika strategier för olika skador och viltslag, vilka hundar som är lämpliga för olika typer av eftersök.

En lektion ägnas åt eftersök på vildsvin, något som blir allt vanligare men kräver en del kunskap av eftersöks-jägaren för att kunna ske säkert.

Eftersom varje kurstillfälle kräver ganska mycket förberedelser förlägger vi kursen till söndagar (lördagen används till förberedelser). Vi har kursstart kl. 10.00 och brukar hålla på till någon gång mellan 14.00-16.00. Det går inte att fastställa sluttid då denna helt beror på hundarnas och era prestationer i skogen.

Den här kursen har blivit så populär att helgerna under våren och sommaren inte räckte till förra året. Vi fick då köra några kurser som kvällskurser. Vi tyckte att vi hittade en bra form för detta, så om tillströmmingen av deltagare blir lika stor i år så gör vi om det.

Som ni förstår så är detta en omfattande kurs som går ut på att utbilda ett ekipage som skall ha så bra möjlighet att lyckas med eftersök som det bara går.

Om ni anmäler er till denna kurs så vill vi att ni har möjlighet att använda er av de förvärvade kunskaperna i praktiken. Det betyder i klartext att ni måste vara jägare (eller håller på att bli). Eller att ni kan gå hundförare på eftersök i något jaktlag ni har kontakt med. Om kurserna skulle bli överbokade förbehåller vi oss rätten att välja ut deltagare.