Grunddressyr

Ålder:  Från ca: 7 månader 

Antal träffar: 9

Kursavgift: 2000:-

Jakthundens grunddressyr, som den här kursen egentligen heter, är en kurs för att lägga grunden för  samarbetet mellan dig och din hund. Ett samarbete, som med dig som flockledare, skall ge många lyckade jakter framöver. Alla typer av jakthundar måste ha en grundlydnad för att specialdressyren som kommer sedan skall fungera. Detta gäller drivande, ställande, stående, apporterande såväl som eftersökshundar. Kursen syftar till att etablera en bra kontakt med hunden under ditt ledarskap. De moment vi använder är samma som används vid de flesta lydnadskurser såsom: fot, sitt, ligg, stanna kvar, gå bakom och inkallning.

Vi skulle kunna använda vilka moment som helst eftersom det vi lägger vikt vid är det som händer mellan dig och din hund under träningens gång. Men vi använder dessa moment för att de är praktiska att ha i vardagen. Men det är relationen som är det viktigaste. Att hunden lyssnar på dig och att ni är ett team oavsett hur mycket störningar det finns runt omkring er. Vi jobbar som vanligt med kropp, röst och koppel. Målsättningen är som alltid att ta bort kopplet så fort som möjligt. Vi jobbar med att få dina signaler och budskap till hunden så tydliga och anpassade till hunden som det bara går.

Målsättningen är att du skall få en hund som kan gå lös, håller kontakten med dig, jagar på kommando och framför allt slutar att jaga på kommando. Detta får man inte gratis, men med lite kunskap mycket arbete och rätt mentala inställning hos föraren kommer man dit.