Inofficiella mentaltester

Vi genomför inofficiella mentaltester.

Vad är ett inofficiellt mentaltest?

Det är ett test där man plockar fram hundens mentala egenskaper, precis som på ett officiellt test. Skillnaden är att vi på ett inofficiellt test inte är lika styrda av regelverket för testet. Ett officiellt test typ MH (Mentaltest Hund) eller MUH (Mentaltest Ung Hund)skall resultera i testprotokoll som är jämförbara med varandra. Detta för att man skall kunna använda resultaten bl.a. som beslutsunderlag inom aveln.

Om man däremot själv vill veta hur ens hunds mentala karta ser ut, för att kunna använda dessa kunskaper i arbetet med hunden, så är ett inofficiellt test att föredra. Här finns inga poäng eller värderingar i resultatet utan protokollet blir en beskrivning av hundens mentala egenskaper.

Vi har för närvarande haft lite problem med att genomföra tester på gund av svårigheter att komma åt testbana. Det finns planer på att anlägga en egen bana, men i väntan på detta så finns det andra alternativ. Är du intresserad av att testa din hund så hör av dig. När vi fått ihop tillräckligt många så kör vi en testdag eller helg på någon testbana i Sydsverige.

Vill du veta mer om testet så är du välkommen att höra av dig.