Hundiversitetet erbjuder ett antal tjänster förutom kursverksamheten.

Dessa presenteras under flikarna här bredvid.

Är kursverksamheten inget bra alternativ för er så klicka på "privatkonsultationer" och se om detta kan passa er bättre.

För några år sedan gjordes en enkätundersökning bland hundägare där de själva fick beskriva sin hund och sin relation till hunden. 60% av hundägarna beskrev sin hund som en "problemhund". När problemen skulle beskrivas visade det sig att 80% av problemen bestod i att hunden drog i kopplet.

Snälla ni, ha det inte så.

En hund skall vara en tillgång och ett mervärde i tillvaron, oavsett om den används för något arbete eller är ett sällskap. Den skall inte upplevas som ett problem.

En relation som bygger på klara regler, tydlighet och ömsesidig respekt blir oftast problemfri. Men för att få till en sådan relation krävs lite kunskap om vad det är som skapar respekt hos hundar och hur vi visar hundar respekt.

Behöver ni hjälp med att få till en sådan relation så hör av er. Tillsammans hittar vi det bästa sättet att nå fram till en optimal tillvaro för er och er hund.