Privatkonsultationer

Det kan finnas många skäl till att välja en annan form för kunskapsöverföring än en kurs.

Det kan vara ett problembetende som finns i hemmet eller närområdet men inte på andra ställen. Hunden kan visa så mycket aggression att du själv inte är trygg bland andra hundar. Du kanske själv inte tycker att kursverksamhet passar dig av något skäl. Hunden kan vara så osäker och otrygg att de "störningar" som en kurs innebär, och som i de flesta fall ses som en tillgång, blir för mycket för hunden.

Oavsett orsak finns alternativet med privatkonsulting eller privatträning.

Vi har lång erfarenhet av att hantera problembeteenden såsom aggressivitet, fobier och fixeringar hos hundar och vi använder mycket sällan avledning som metod. Vi konfronterar problemen och löser dem.

Vi hjälper även till om du kört fast i träningen när det gäller något särskilt moment.

Normaltaxan för denna verksamhet är 700:-/tim. 

Blir det frågan om mer omfattande insatser än en eller två träffar lämnas separat offert.

Tveka inte att höra av er om ni är osäkra på om detta kan vara ett alternativ eller på om vi kan hjälpa er.