Valpkurs

Antal träffar: 6

Kursavgift: 1500:-

Valpkurserna tycker vi själva är bland de viktigaste kurserna. Det är en stor portion ansvar man tar över när man skall fortsätta tikens jobb med fostran av valpen efter det att man hämtat hem den. Valptiden är den mest receptiva tiden i hundens liv. Det är den tid när valpen skall lära sig det sociala regelverk den har att följa, men också den tid då den måste få undersöka och komma underfund med sin omvärld. Den här kursen hjälper till med att klara den balansgången. Vi sätter tillsammans upp gränser och regler för just dig och din valp utifrån vad du vill och vilken mognadsgrad just din valp har nått.

Vi går också igenom hundens utveckling från valp till vuxen hund. Det går fort det första året och det är viktigt att du hänger med i utvecklingen. Från spädbarn till finnig mopedåkare, är för en hund bara en fråga om några månader.

Det brukar oftast finnas ett stort antal frågor som gäller praktisk hantering av just din valp i olika situationer. För att kunna ge så individuell hjälp som möjligt har vi maximerat antalet deltagare till sex valpar/kurs. Då kan vi också ge tips på vad du skall lägga större eller mindre vikt på i uppfostran, beroende på vad hunden skall göra i framtiden.