Vardagslydnad

Ålder:  Från ca: 7 månader 

Antal träffar: 9

Kursavgift: 2000:-

Detta är i princip samma kurs som "Jakthundens grunddressyr", men denna kurs är anpassad för er som inte tänkt att jaga med er hund. Men det är i grunden samma goda relation mellan förare och hund som gör att den fungerar bra i skogen under jakt, som gör att den fungerar bra i vardagen med familjen. Den största skillnaden mellan dessa kurser brukar vara att den inte pratas lika mycket jakt under fikarasterna på denna kurs som på den andra. 

Kursen syftar till att etablera en bra kontakt med hunden under ditt ledarskap. De moment vi använder är samma som används vid de flesta lydnadskurser såsom: fot, sitt, ligg, stanna kvar, gå bakom och inkallning.

Vi skulle kunna använda vilka moment som helst eftersom det vi lägger vikt vid är det som händer mellan dig och din hund under träningens gång. Men vi använder dessa moment för att de är praktiska att ha i vardagen. Men det är relationen som är det viktigaste. Att hunden lyssnar på dig och att ni är ett team oavsett hur mycket störningar det finns runt omkring er. Vi jobbar som vanligt med kropp, röst och koppel. Målsättningen är som alltid att ta bort kopplet så fort som möjligt. Vi jobbar med att få dina signaler och budskap till hunden så tydliga och anpassade till hunden som det bara går.

Målsättningen är att du skall få en hund som kan gå lös och som håller kontakten med dig. Detta får man inte gratis, men med lite kunskap, mycket arbete och rätt mentala inställning hos föraren kommer man dit.