Viltspår

Ålder:  Från ca: 5 månader 

Antal träffar: 3

Kursavgift: 1000:-

Viltspårkursen kallar vi egentligen "Introduktionskurs Viltspår". Och det är vad det handlar om.

Efter att ha haft viltspårkurser med olika längd under ett par decennier har vi kommit fram till att det räcker med tre träffar för att komma igång med viltspårträningen på ett bra sätt för dig och din hund.

Detta oavsett om du vill träna din hund för eftersök, gå viltspårprov eller bara ha en aktivitet som din hund upplever som meningsfull och ger hunden en möjlighet att känna sig duktig. Spårarbete är det perfekta komplementet till dressyrarbete eftersom det bidrar till att göra er relation mer komplett. Spårningen delegerar du till hunden att lösa själv, även om ni går spåret tillsammans.

Blanda inte ihop viltspår och eftersök. Det är lätt gjort om man inte har begreppens innebörd helt klart för sig. Se under fliken "Eftersök" vad den kursen innehåller så förstår du skillnaden.

Träff 1: Spårteori, utrustning. Vad är viktigt att tänka på? Vi går ett utlagt spår med instruktör som hjälper dig att "läsa" hunden. Efter spåret får du råd och tips om hur du skall gå vidare med just din hund.

Träff 2: Deltagarna lägger spår åt varandra efter instruktioner. Du och din hund går ert spår med instruktör som under första träffen.

Träff 3: Som träff 2, men med ökad svårighetsgrad.

För de flesta hundar kräver vi att det genomförs ett viltspår mellan träffarna.

Efter denna introduktion är de flesta ekipage redo för anlagsklassen i viltspårprov efter några ytterligare spårträningar på egen hand.